Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

Boats Group Copyright


Bedrijfsnaam

© Copyright 2023 Boats Group
1221 Brickell Avenue Suite 2300, Miami, FL 33131.
All Rights Reserved.

Algemeen

Deze website wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige garantie, uitgedrukt of geïmpliceerd, met inbegrip, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, bekwaamheid voor een specifiek doeleinde, of niet-inbreuk.

Deze website kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er worden stelselmatig wijzigingen en aanvullingen gemaakt aan de informatie hierin. Boats Group kan op elk gegeven moment aanvullingen en/of wijzigingen maken aan deze website en/of de diensten hierin beschreven.

Copyright

Auteursrechten van deze website behoren toe aan Boats Group en deze website mag uitsluitend gebruikt worden voor informatieve doeleinden.

De inhoud die getoond wordt op deze website bevat, maar is niet beperkt tot, het uitzicht en gevoel, de lay-out, tekst, grafisch materiaal, beelden, geluid- en beeldmateriaal , ontwerpen, de URL en software van de website (collectief "Inhoud"), en is de eigendom van, of mag gebruikt worden met toelating van, Boats Group, en wordt beschermd door de Amerikaanse (VS) en internationale wetgeving op auteursrechten en handelsmerken. Alle rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, titel en interesse in de Inhoud behoren Boats Group en/of zijn respectievelijke eigenaars toe. De compilatie (d.w.z. de collectie, schikking en samenvoeging) van alle Inhoud op de website is eveneens de exclusieve eigendom van Boats Group en/of zijn respectievelijke eigenaars en is beschermd door de Amerikaanse (VS) en internationale wetgeving op auteursrechten.

Het is strikt verboden om Inhoud opnieuw te produceren, opnieuw uit te geven, te kopiëren, door te sturen, onder enige vorm of op enige manier te verspreiden. U mag de Inhoud niet gedeeltelijk of volledig wijzigen, aanpassen, nabouwen, of op enige manier uitbuiten, behalve wanneer uitdrukkelijk anders is vermeld in de Gebruiksvoorwaarden of Bezoekersovereenkomst (indien op de website geplaatst) en/of de vooraf geschreven toestemming van de eigenaar van de Inhoud. Alle niet-goedgekeurd gebruik van de Inhoud is een inbreuk op de wetgeving betreffende auteursrechten en handelsmerken, en kan eveneens een inbreuk zijn op de wetgeving van privacy en publiciteit, en/of reglementen betreffende communicatie en statuten. De hiervoor vermelde inbreuken kunnen onderhevig zijn aan strafmaatregelen.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen en logo's ("Handelsmerken") die getoond worden op de website worden ofwel verwerkt, zijn gedeponeerd of niet-gedeponeerde Handelsmerken van Boats Group of hun respectievelijke eigenaars. U mag deze Handelsmerken NIET gebruiken zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van Boats Group of hun respectievelijke eigenaars.

Als u vragen hebt betreffende deze berichten over auteursrechten en handelsmerken of meer informatie wenst over aangelegenheden betreffende de Intellectuele Eigendom, neem contact op met de afdeling Intellectuele Eigendom van Boats Group op +44 (0)1329 222300.